Wat is magnetiseren?

Wat houd de behandeling in

Magnetiseren is een natuurlijke geneeswijze. Deze geneeswijze, wat overigens al duizenden jaren oud is, heeft zijn effectiviteit al zeer lang bewezen en in bijna alle landen van de wereld zijn magnetiseurs werkzaam. De westerse wetenschap houdt zich uitsluitend bezig met het puur lichamelijke aspect, terwijl de oorzaak van een lichamelijke ziekte of aandoening, ook gezocht moet worden in heel andere oorzaken. Ziekte (zowel lichamelijk en of geestelijk), of een aandoening ( een syndroom), ontstaat niet alleen door aanleg, erfelijkheid (dna), bacteriën, virussen of door andere medische factoren.

De oorzaak moet ook worden gezocht, dat er al langdurig sprake is van blokkaden van energieën , die het lichaam van de patiënt ernstig hebben verstoort. Hierdoor kan ziekte ontstaan. Ook door geestelijk onbalans, ontstaan er blokkaden of verstoringen van energieën in het lichaam, die tot de ziekte heeft geleid. Doordat de magnetiseur hierin correcties aanbrengt, of indien noodzakelijk toevoegingen van energieën geeft, worden deze verstoringen in het lichaam opgeheven. Er kunnen ook andere medische oorzaken ten grondslag liggen, die de ziekte of aandoening veroorzaakt hebben. Ook deze ziekten, kunnen behandeld worden.

Er kan als voorbeeld, sprake zijn van een voortdurende competitie tussen micro organismen en de leefomgeving, waardoor het immuunsysteem (afweer systeem) hierop reageert, wat een vaak voorkomend probleem is, waardoor er ziekten kunnen ontstaan. Het immuunsysteem kan positief beïnvloed worden, door correcties aan te brengen in de energiestromingen in het lichaam. Zo zijn er talloze andere ziekten of aandoeningen die genezing of verbeteringen laten zien na behandelingen. Door ervaring en het weten en zien, weet ik wat er aan de hand is, en weet hoe dit te behandelen. Hiervoor is geen intakegesprek nodig.

Wat doet een magnetiseur tijdens de behandeling

Een magnetiseur is iemand die de aangeboren gave heeft om geneeskrachtige energieën over te dragen en of correcties van energiestromingen aanbrengt, aan de patiënt. Van de magnetiseur mag worden verwacht, dat deze beschikt over een grondige medische kennis, zodat er een integratie plaatsvindt van zijn aangeboren gave, dit in combinatie met zijn medische kennis. Doordat er een overdracht heeft plaatsgevonden van genezende energieën en of correcties in de energiestromingen, treed er na verloop van tijd, door de behandelingen, genezing of een sterke verbetering op in de medische situatie.

Tijdens de behandeling houdt de magnetiseur zijn handen, enkele centimeters boven dat gedeelte van het lichaam, alwaar de aandoening of ziekte zich bevindt, waarna de energie toevloeit naar de patiënt. De patiënt kan warmte, koude of bepaalde tintelingen voelen tijdens de behandeling, hoewel dit geen voorwaarde hoeft te zijn voor een effectieve behandeling omdat elke patiënt anders reageert. Patiënten van alle leeftijden ervaren de behandeling als ontspannend, maar voelen zich na verloop van tijd ook beter.

Overigens houd de patiënt tijdens de behandeling zijn kleren aan. Ook wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd. Het tevens bevorderen van de innerlijke rust resulteert, dat de kwaliteit van het leven zich verbetert. De behandelingen zijn niet uitsluitend bedoeld voor volwassenen, maar ook voor kinderen, pubers en jongvolwassenen, en baby, s met allerlei aandoeningen.