afbeelding
afbeelding

Uw klachten staan hier niet bij?

Indien uw klachten of ziekten niet vermeld staan in de lijst, kunt u dit aan mij voorleggen, zodat ik kan beoordelen of behandeling in uw geval zinvol is. De werkwijze is dan als volgt; Door mij te informeren over eventuele medische onderzoeken en diagnoses, die door de behandelende arts(en) zijn gedaan, kan dit voor mij een leidraad zijn. Ook indien er geen diagnoses zijn gesteld, of dat men geen definitieve diagnose heeft kunnen vaststellen, kunnen behandelingen zinvol zijn. Omdat ik beschik over kennis van ziekteleer, anatomie en fysiologie. In combinatie met de aangeboren gave, ben ik staat om een inschatting te maken of de behandeling in uw geval effectief kan zijn, en of er verbetering of genezing kan optreden.